{نام و نام خانوادگی:1} عزیز، 

با تشکر از اعتماد شما به مجموعه مپ‌ثبت

پرداخت شما بود.

مپ ثبت | ثبت کسب و کار در تمامی نقشه‌های آنلاین